GRUPA MALUSZKÓW


Dzieci z naszej grupy bardzo chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą w różnych zajęciach i zabawach. Bardzo lubią śpiewać i tańczyć, budować przeróżne budowle podczas zabaw konstrukcyjnych. Wiele radości sprawiają nam zabawy na placu przedszkolnym oraz spacery po najbliższej okolicy. Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera na grupie jest wspaniała. Zawsze dbamy o naszą salę sprzątając zabawki oraz pomagając w jej upiększaniu i dekorowaniu. Po całym dniu wypełnionym wrażeniami odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej i bajek.
        Najwięcej czasu poświęcamy na naukę samodzielności i wspaniałą wspólną zabawę, podczas której uczymy się wielu nowych i ciekawych rzeczy. Realizując treści programowe z różnych obszarów edukacyjnych podejmujemy różne formy aktywności dzieci: społeczną, językową, poznawczą, artystyczną oraz ruchową i zdrowotną. Nasz dzień zajmują wesołe zabawy w kącikach tematycznych oraz różnorodne zajęcia i zabawy rozwijające naszą samodzielność i zapoznające nas z najbliższym środowiskiem.

Poznaliśmy już przedszkole, nasze Panie i rówieśników, z którymi spotykamy się codziennie. Dzieci są zgraną grupą, w której każdy czuje się ważny i potrzebny. Chłopcy uwielbiają zabawy konstrukcyjne a dziewczyki uwielbiają zabawy w „Dom”, „Fryzjera”.    

Grupa liczy 25 dzieci, wśród których jest 12 dziewczynek i 13 chłopców. Praca wychowawczo – dydaktyczna w grupie obejmuje realizację treści zawartych w programach: Program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola”, Koncepcję pracy przedszkola, Program profilaktyczno-wychowawczy przedszkola oraz realizację zadań podstawy programowej. Wychowawcą grupy jest pani mgr Ewa Rekruciak.