GRUPA STARSZAKÓW


Grupa starszaków liczy 24 wychowanków. W tym trzynaścioro 6-latków i jedenaścioro 5-latków. Wychowawcą grupy jest mgr Joanna Zioło, z dziećmi pracuje również mgr Paulina Siwoń. Dzieci są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno  podczas zabaw   jak i zajęć. Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Wokół Przedszkola” wydawnictwa MAC edukacja. Realizujemy treści programowe z różnych obszarów edukacyjnych i podejmujemy różne formy aktywności: językową, poznawczą, społeczną, matematyczną, artystyczną oraz ruchową i zdrowotną. Każdy dzień w przedszkolu jest ciekawy.

Każdy starszak w naszej grupie zna kodeks przedszkolaka i stara się przestrzegać zasad. Edukacja łączy się z zabawą, przez co każdego dnia zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.


Skip to content