O NAS

Przedszkole w Bierawie

Budynek Przedszkola w Bierawie liczy ponad 250 lat.
Wybudował go właściciel ziemski pochodzenia niemieckiego, którego potomkowie mieszkają w Niemczech. Od około 200 lat istnieje w nim przedszkole. Budynek jest uznany za zabytek architektury, toteż remont w 1998r. nie mógł wnieść wiele zmian w wyglądzie zewnętrznym. Został natomiast generalnie odnowiony wewnątrz i przystosowany na potrzeby nowoczesnego przedszkola.

W 2001r. w wyniku połączenia pięciu placówek przedszkolnych (w Bierawie, Brzeźcach, Kotlarni, Lubieszowie i w Starym Koźlu) powstało Publiczne Przedszkole w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi. W takim kształcie funkcjonowało do sierpnia 2019r.

Po kolejnej reformie placówek oświatowych na terenie gminy odłączono oddziały w Starym Koźlu i Kotlarni. Obecnie placówka funkcjonuje jako Publiczne Przedszkole w Bierawie, w Lubieszowie natomiast znajduje sie Punkt Przedszkolny przy Publicznym Przedszkolu w Bierawie. Dyrektorem jest mgr Monika Bagińska.

W Bierawie funkcjonują trzy odziały: grupa maluszków, średniaków oraz starszaków. Do punktu przedszkolnego Lubieszowie uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat.

Na terenie placówki prowadzone są nieodpłatne zajęcia dodatkowe:

  • nauka języka niemieckiego,                                          
  • zajęcia rytmiczne,  
  • religia.

Przedszkole przystąpiło do projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, aby w ciekawy sposób promować czytelnictwo w przedszkolu i w domu. Mały miś bardzo lubi podróże, będzie on wędrował od domu do domu. Zadaniem dziecka jest zaopiekować się misiem, a zadaniem rodzica jest poczytanie misiowi na dobranoc.
Ponadto od października 2019r. realizowany jest projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Ciekawy Świat Przedszkolaka”. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych przedszkolaków objętych projektem, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Placówka zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane w trakcie zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu ( zajęcia plastyczne, rytmika, języka angielski, zajęcia logopedyczne).

Skip to content