PUNKT PRZEDSZKOLNY W LUBIESZOWIE


Do Punktu Przedszkolnego w Lubieszowie obecnie uczęszcza dwadzieścioro dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Wychowawcą grupy jest Pani Mgr Beata Salinger, którą wspomaga w pracy Pani Mgr Paulina Siwoń.

Dzieci w naszym Przedszkolu mają możliwość uczestniczyć w całym szeregu interesujących i wartościowych zajęć, do których można zaliczyć m.in. rytmikę, język angielski, język niemiecki, zajęcia plastyczne, indywidualne zajęcia logopedyczne, zajęcia wczesnego wspomagania.

Punkt Przedszkolny w Lubieszowie, dzięki staraniom Pani Dyrektor Moniki Bagińskiej uczestniczy w Programie Unijnym „Ciekawy Świat Przedszkolaka” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, który to umożliwia tak szerokie spektrum zajęć dla naszych przedszkolaków, jak również stwarza możliwość wyjazdów na różnego typu wycieczki.

W Punkcie Przedszkolnym w Lubieszowie znajdują się dobrze wyposażone dwie sale, w których prócz niezbędnych sprzętów oraz zabawek znajdują się bogate zbiory pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych a także ciekawa biblioteczka dla najmłodszych. Nasze Przedszkole prócz wysokiej jakości oferty edukacyjnej oferuje dzieciom uśmiech oraz serce nauczycieli, dla których dobro dzieci stanowi najwyższą wartość.

Oddział przedszkolny w Lubieszowie dba o wszechstronny rozwój dziecka. Naszym dążeniem jest, aby każdy przedszkolak był radosny, twórczy i ciekawy świata, a przy tym koleżeński, opiekuńczy, samodzielny i zaradny. Dużą wagę przykładamy do bezpieczeństwa dzieci. Przedszkolaki poznają zasady zachowania w grupie rówieśniczej zawarte w „Kodeksie przedszkolaka”, znają zasady zachowania się podczas spacerów, wycieczek, podczas pobytu na placu zabaw. Wielokrotnie miały okazję do spotkań z policjantami, strażakami i wysłuchania ich prelekcji.

Wspomagamy dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień i potencjału intelektualnego, kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej, budowaniu systemu wartości, rozwijaniu umiejętności społecznych. Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych poprzez muzykę, plastykę i małe formy teatralne. Zwracamy uwagę na kulturę, w tym kulturę języka ojczystego. Przedszkole stwarza dobre warunki sprzyjające wspólnej zabawie i nauce.


Skip to content