Załączniki

Harmonogram rekrutacji 2019.pdf [55.92Kb]
Dodano sobota, 02 marzec 2019 przez Super User

 

L.p.

Rodzaj czynności

termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

 

do 01 .03. 2019r

 

2.

 

Składanie wniosku wraz z załącznikami

 

 

od 11. 03.2019r

do 29.03.2019r

 

od 13.05.2019r

do 17.05.2019r

3.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.20t ust.7 ustawy

 

 

od 01.04.2019r

do 12.04.2019r

 

od 20.05.2019

do 24.05.2019

4.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

12.04.2019r

do godz 15.00

 

27.05.2019r

do godz. 15.00

5.

 

Potwierdzenie przez rodziców / opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do przedszkola

 

od 15.04.2019r

do 23.04.2019r

 

od 28.05.2019

do 11.06.2019

 

 

 

6.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

do 30.04.2019r

do godz.15.00

 

 

do 17.06.2019r

do godz 15.00