Zapraszamy na Dni Otwarte


Dnia 22.03.2019 r. w przedszkolu w Kotlarni odbędzie się dzień otwarty dla dzieci  nieobjętych  wychowaniem przedszkolnym.

Dnia 25.03.2019 r. w przedszkolu w Bierawie odbędzie się dzień otwarty dla dzieci  nieobjętych  wychowaniem przedszkolnym.

Dnia 29.03.2019 r. w przedszkolu w Starym Koźlu odbędzie się dzień otwarty dla dzieci  nieobjętych  wychowaniem przedszkolnym.

Wszystkie nasze oddziały


Przedszkole Publiczne w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi istnieje od roku 2001. Powstało ono w wyniku połączenia pięciu placówek przedszkolnych: Bierawa, Brzeźce, Kotlarnia, Lubieszów, Stare Koźle. Do roku 2001 każdy dzisiejszy oddział był samodzielną placówką oświatową z własną tradycją i historią.
W naszym przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która wciąż poszerza swoją wiedzę (studia podyplomowe, warsztaty doskonalące, kursy). Nauczycielki są kreatywne i otwarte na nowości pedagogiczne, stosują ciekawe metody i formy pracy z dziećmi. Swoją postawą tworzą atmosferę przyjazną dziecku. Nadrzędnym celem ich pracy jest uśmiech i zadowolenie dziecka oraz troska o prawidłowy jego rozwój. Stwarzana jest miła atmosfera współpracy z rodzicami dla dobra ich dzieci i naszych wychowanków. Każdy z oddziałów posiada osobne sale zabaw dla każdej grupy przedszkolnej. Są one dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i naukowe. Oddział w Bierawie posiada dodatkowo dobrze wyposażoną salę gimnastyczną z dużym "suchym basenem". Dla wszystkich naszych grup przedszkolnych prowadzone są dodatkowe zajęcia:
    • nauka języka niemieckiego
    • nauka języka angielskiego
    • zajęcia rytmiczne
    • religia
Zajęcia te prowadzone są nieodpłatnie i za zgodą rodziców lub opiekunów.

ODDZIAŁ BIERAWA


W przedszkolu w Bierawie funkcjonują trzy oddziały.
Pierwszy czynny od godziny 6.30 do 16.00, drugi od godziny 7.30 do 15.30 i  trzeci funkcjonuje od 8.00 do 15.00.
Pierwsza grupa to „Jabłuszka” w wieku 5 i 6 lat. Wychowawcą grupy jest mgr Anna Fajęska oraz mgr Joanna Bałwas-Mucha.
„Jagódki” to dzieci 3 i 2,5 letnie, wychowawcą jest Ewa Kontny, z najmłodszymi pracuje również mgr Monika Bagińska i mgr Joanna Zioło.
Trzecia grupa to 4 letnie "Marchewki". Grupę prowadzi mgr Bernadeta Poplucz oraz mgr Krystyna Scholz
Wszystkie nasze przedszkolaki to bardzo fajne dzieciaki, koleżeńskie i chętne do działania. Lubią poznawać nowe rzeczy, na zajęciach są zawsze aktywne i pracowite.

ODDZIAŁ LUBIESZÓW


Oddział przedszkolny w Lubieszowie w roku szkolnym 2018/2019  funkcjonuje 7,5 godzin dziennie,  od 7.30 do 15.00.
Do przedszkola uczęszcza 21 dzieci w wieku 2,5 - 3 -4 -5 i 6 lat. Jest to grupa bardzo zróżnicowana  wiekowo, ale chętna do zabawy i podejmowania różnorodnej działalności edukacyjnej. Dzieci 6- letnich jest siedmioro ,5 – letnich troje  oraz 11 dzieci młodszych.
W grupie przeważają chłopcy, których jest 12 oraz 9 dziewczynek.
Pracę wychowawczo- dydaktyczną prowadzą mgr Beata Salinger i  mgr Patrycja  Cebulak oraz mgr Joanna Bałwas-Mucha.

ODDZIAŁ KOTLARNIA


W przedszkolu w Kotlarni funkcjonują dwie grupy.
Pierwszy oddział czynny jest  od 6.30 do 16.00, drugi funkcjonuje od 8.00 do 15.00.
Starsza grupa wesołe "Ananaski" liczy 25 dzieci, w tym 16 sześciolatków i
9 pięciolatków. Wychowawcą jest mgr Karolina Kosmalska. Z dziećmi pracuje również mgr Kinga Przybyła.
Młodsza grupa "Jagódki" liczy 23 dzieci, w tym 7 dzieci pięcioletnich, 10 czteroletnich, 6 trzyletnich. Wychowawcą grupy jest pani mgr Olimpia Daniel wspomaga ją  w działalności dydaktyczno-wychowawczej pani mgr Krystyna Scholz.
Dzieci mają bardzo dużo energii. Chętnie podejmują aktywność plastyczną i muzyczną, lubią zabawy ruchowe w sali i na placu zabaw.

ODDZIAŁ STARE KOŹLE


W przedszkolu w Starym Koźlu funkcjonują dwie grupy.
Pierwszy oddział czynny jest  od 6.30 do 16.00, drugi funkcjonuje od 8.00 do 15.00.
W roku szkolnym 2018/2019 do grupy maluszków w Starym Koźlu zgłosiło się 18 dzieci, w tym siedmioro 4-latków, ośmioro 3-latków i troje 2,5-latków. Opiekę dydaktyczno- wychowawczo – opiekuńczą nad grupą sprawuje mgr Alicja Mykitka wraz z mgr Ewą Rekruciak i mgr Joanną Zioło.
Oddział starszaków to gromadka 24 dzieci. Grupę stanowi dwanaścioro 6-latków, jedenaścioro 5-latków oraz dwoje 4-latków. Wychowawcą grupy jest mgr Jolanta Malajka.
Z grupą starszaków w Starym Koźlu pracuje także mgr Ewa Rekruciak.